0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
"Stichting Ecologische Landbouwprojecten Ghana-Foundation Ghana Organic Agricultural Projects (ELPG)

ELPG bestrijdt honger en armoede. Op het platteland van Ghana is veel honger en armoede. Hoofdoorzaak: de traditionele landbouw en onvoldoende kennis. Met steun en inbreng van de ELPG leren lokale projectleiders de bevolking om ecologische landbouwmethoden toe te passen. De resultaten zijn er naar: twee tot driemaal hogere opbrengst een duurzamer landgebruik meer vertrouwen in eigen kunnen bescherming van het milieu De boeren kunnen hun gezinnen weer voeden en een deel van de oogst verkopen. Daardoor is er schoolgeld voor de kinderen, geld voor kleding en voor gezondheidszorg.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-