0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Duinbehoud

Werk mee aan de bescherming van de duinen en geef u op als donateur van de Stichting Duinbehoud. U krijgt dan vier maal per jaar het tijdschrift DUIN in de brievenbus. Uw gift zal speciaal gebruikt worden om doelgerichte acties te voeren. Deze acties zijn bijvoorbeeld gericht tegen bebouwing in zee, bebouwing van de duinen, verdroging van de duinen en het onnodig afschieten van dieren.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-