0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Dorcas Aid International

Om haar werk te doen is Dorcas grotendeels afhankelijk van giften van particulieren, kerken en het bedrijfsleven In sommige gevallen gaat het daarbij om eenmalige bijdragen voor een bepaald project, in andere gevallen is men donateur en geeft men een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar. De Nederlandse overheid voert een fiscaal beleid dat schenkingen aan goede doelen aanmoedigt. Speciale belastingregels zorgen ervoor dat u organisaties als Dorcas op een fiscaal aantrekkelijke manier voor een langere periode kunt ondersteunen. Dit fiscale voordeel zorgt ervoor dat u, afhankelijk van het voor u geldende tarief, tot 52 procent terug kunt krijgen van de schenking. Aan deze periodieke schenking bij notariële akte zijn enige voorwaarden verbonden. Zo kiest u voor een vast bedrag dat u jaarlijks schenkt en legt dit voor minimaal vijf jaar vast. In geval van overlijden vervalt de schenking. Vraag de akte eenvoudig aan via schenken.nl

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-