0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Dierengoed

De exploitatie van een dierenopvangcentrum, een vogelopvangcentrum en daaraan verwante activiteiten op het gebied van dierenwelzijn en faunabeheer, de exploitatievan een ambulancediest en de De Gehoorzame Huishond, alsmede het behartigen van de belangen- en het financieel en materieel ondersteunen van de vereniging: Afdeling Eemland van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-