0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting De Faunabescherming

De Faunabescherming is een stichting die opkomt voor de belangen van in het wild levende dieren Doelstelling: Sinds 1976 behartigt de stichting De Faunabescherming (vroeger genoemd de stichting Kritisch Faunabeheer) de belangen van in het wild levende dieren, met als doel een ethisch en wetenschappelijk verantwoord faunabeleid. Als organisatie die exclusief voor de belangen van deze dieren opkomt, vormt De Faunabescherming een deskundige gesprekspartner voor politiek en overheid. De stichting houdt continu de vinger aan de pols en draagt alternatieven voor de jacht aan. Zo proberen zij er alles aan te doen om het welzijn van in het wild levende dieren te verbeteren, bepleit zij een zo spoedig mogelijk verbod op alle vormen van plezierjacht en een verbetering van de wetgeving. Werkwijze: De Faunabescherming probeert haar doelstelling te realiseren door onder andere: het voeren van protestacties bij jachtpartijen of bijeenkomsten (zoals ‘game fairs’) van jagers;- het voeren van overleg met het het informeren van mensen uit de politiek, overheid en media om een tegenwicht te bieden tegen de invloed van jagers en hun organisaties met betrekking tot faunabeheer en natuurbescherming; het voeren van juridische procedures tegen ten onrechte verleende (bijv. in het kader van ‘schadebestrijding’) ontheffingen om bepaalde diersoorten te bejagen; inspecties en inventarisaties in het veld om misstanden met betrekking tot de jacht en het welzijn van in het wild levende dieren op te sporen en te rapporteren; het uitgeven van een tijdschrift (Argus), brochures en het verzorgen van deze website om de hierboven genoemde punten onder de aandacht van de mensen te brengen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-