0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting De Beaufort (SDB) Het Beauforthuis

De Geefwet, waarmee giften aan de culturele sector worden gestimuleerd, is verruimd en verlengd. De Europese Commissie heeft het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25 procent voor giften van particulieren aan culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) goedgekeurd. Bedrijven mogen in de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50 procent verhogen. Gevers worden hiermee gestimuleerd meer te geven aan cultuur. Bovendien is de regeling is met een jaar verlengd. De Geefwet kan dus tot en met 2017 ten volle worden benut om geven aan cultuur in Nederland via fiscaal buitengewoon aantrekkelijke faciliteiten een stevige stimulans te geven. Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Bussemaker van Cultuur hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. Vraag nog in 2013 een notariele akte aan om te profiteren van vijf jaar fiscale cultuurbonus.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-