0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting CHILD

De Nederlandse Stichting CHILD (zie www.stichtingchild.nl) richt zich op ondersteuning van kinderen die hun ouders aan Aids verloren (schoolgelden ± 75€/ kind per jaar. Het gaat hier om ca 850 weeskinderen ( zelf gezond) die zonder financiële steun van buiten de familie niet naar school kunnen, daardoor sociaal geïsoleerd raken en later op de arbeidsmarkt moeilijk een goed plaats krijgen. CHILD controleert nauwgezet middels een eigen locaal netwerk hoe het met deze kinderen qua leren en leven gaat.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-