0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI)

Het Centrum Informatie en Documentatie over Israel – kortweg CIDI – werd in 1974 opgericht. Het is een onafhankelijke Nederlandse stichting, die onlosmakelijk betrokken is bij Israel. De organisatie komt in Nederland, bij Europese instellingen en (zo nodig) in de andere landen van de EU op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk waar ook ter wereld. Daarbij is uitgangspunt, dat CIDI: - opkomt voor een democratisch Israel, waar alle burgers recht op een gelijkwaardig bestaan hebben; - wil bijdragen aan een situatie waarin alle staten in de regio recht op veilige en erkende grenzen hebben; - benadrukt dat een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat noodzakelijk is die Israel als Joodse staat erkent; - de banden tussen Nederland/EU en Israel wil versterken; - racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie actief zal bestrijden; - samenwerkt en dialoog zoekt met organisaties die op bovengenoemde terreinen actief zijn. Het klimaat waarin aan deze missie gewerkt moet worden hangt van diverse factoren af, zoals het politieke klimaat rondom Israel en de politieke en maatschappelijke situatie en ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. Hoewel het beleid gericht zijn op bovenstaande uitgangspunten, zal het flexibel zijn en afhankelijk zijn van tendensen die zich aftekenen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-