0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Buitenlandse Asielen

Stichting Buitenlandse Asielen (SBA) biedt structurele hulp aan zwerf- en afstandsdieren in het buitenland. Wij doen dat door financiële, morele en materiële steun te geven aan armlastige dierenasielen over de hele wereld, met een accent op Zuid- en Oost-Europa. De hoge kwaliteit van de dierenopvang zoals wij die in Nederland kennen, is uniek. In grote delen van de wereld is het echter een stuk slechter gesteld. Daar komen nog uitgebreide populaties zwerfhonden en -katten voor, die een ellendig bestaan aan de rand van de samenleving leiden. De dieren zijn ondervoed, worden geteisterd door ziektes, huidaandoeningen en parasieten, en worden als paria behandeld. Hun enige perspectief is een vroegtijdige, ellendige dood na een leven van ontberingen. Zonder ingrijpen van de mens komt er geen verandering in deze situatie. Gestructureerde opvang en verzorging is nodig om het leven van deze dieren draaglijker te maken. Gelukkig zijn er in diverse landen steeds meer dierenvrienden die zich het lot van de zwerfdieren aantrekken en er iets aan doen. We hebben het dan over vrijwilligers die vaak met zeer beperkte middelen asielen opzetten, waar ze zwerfdieren liefdevol opvangen en verzorgen. Deze zeer gemotiveerde en gepassioneerde mensen kampen vaak met een chronisch tekort aan geld, materialen en know-how. De SBA ziet het als haar belangrijkste taak om hen hier structureel bij te helpen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-