0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

De stichting stelt zich ten doel in het gebied Rijnland het behoud en herstel van het stedelijk leefmilieu, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen. Holland RijnlandOnder Rijnland wordt in deze statuten verstaan het gebied dat tot en met eenendertig december tweeduizend en vijf de gemeenten Alkemade, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Rijnwoude, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Wassenaar en Zoeterwoude omvatte. Tot het werkgebied van de stichting worden ook de omliggende gemeenten gerekend voorzover daarin activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden die op het gebied van het leefmilieu, de natuurwaarden of het landschap gevolgen kunnen hebben voor Rijnland. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan overheden, met name de gemeenten liggend in Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het Rijk en andere organisaties, met betrekking tot de verbetering van het leef- en woonmilieu in Rijnland het bestrijden van de aantasting van het leefmilieu in Rijnland de bescherming en het herstel van natuurwaarden in Rijnland de bescherming en het herstel van het landschap in Rijnland; gebruik te maken van bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten die de belangen aantast die de stichting behartigt; gebruik te maken van alle andere wettelijke toegestane middelen die het bereiken van het doel kunnen bevorderen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-