0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Amazone Kinderen

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Met hulpprojecten in onderwijs, gezondheidszorg en jongerenwerk helpen wij kinderen en hun arme families in het Amazonegebied van Bolivia aan een beter bestaan. Onze inspanningen in Nederland zijn erop gericht aandacht te vragen voor de armoedeproblematiek van de Boliviaanse Amazonebevolking en fondsen te werven voor de voortgang van de hulpprojecten.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-