0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Sovon Vogelonderzoek Nederland

‘Wie zijn we en wat doen we? De vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek uit ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap. De tellingen worden uitgevoerd door duizenden vrijwillige waarnemers en gecoördineerd door een professionele staf. Naast coördinatie van dit signalerend onderzoek (monitoring van de vogelstand) voeren we ook verklarend onderzoek uit dat de gesignaleerde ontwikkelingen in de vogelstand tracht te doorgronden. Met andere woorden; vaak in samenwerking met andere instituten en instellingen. In totaal werken er een 75-tal beroepskrachten bij Sovon. Deze zijn voor het grootste deel werkzaam in het kantoor van Sovon op het universiteitsterrein in Nijmegen.’

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-