0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
(RK) Rooms-Katholieke Parochie St. Joris ten behoeve van H. Pauluskerk

Dat is een vraag die op veel verschillende manieren kan worden beantwoord. Want de waarde van de kerk is voor iedereen anders. Vaak zal direct in het antwoord het waarom doorklinken. De kerk is mij veel waard omdat… Voor de een is het een eenvoudige vraag met een duidelijk antwoord. De Kerk is voor de meeste kerkbezoekers van waarde omdat zij hier de eucharistie vieren, samenkomen om te luisteren naar Gods Woord en een gemeenschap van christenen vormen. Het gaat dan niet alleen om het kerkgebouw maar vooral om het idee van kerk zijn. Dat ze daarvoor een gebouw nodig hebben wordt logisch gevonden. Voor velen is de kerk ook het gebouw waar wordt stilgestaan bij belangrijke gebeurtenissen in het leven. We trouwen in de Kerk, laten er onze kinderen dopen en komen er voor een uitvaart. Momenten die laten zien hoe waardevol de Kerk kan zijn in ons leven, tijdens dit soort overgangsmomenten. De vraag wat de Kerk mij waard is zal niet door iedereen altijd en eenduidig kunnen worden beantwoord. Het is inderdaad het markante gebouw in stad, wijk of dorp. Maar het is ook die gemeenschap van gelovigen, de plek waar we vieren en rouwen, waar we het Evangelie tot ons kunnen nemen. Of gewoon, waar we af en toe een kaarsje op kunnen steken als we daar behoefte aan hebben. Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in geld. Momenten van bezinning, vreugde en verdriet, ook die welke verbonden zijn met de Kerk, zijn niet in geld te vertalen. Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen een centraal punt juist bij belangrijke momenten van ons leven moet uiteindelijk wel onderhouden worden. En dan niet alleen dat gebouw zelf, maar ook alles wat er organisatorisch bij komt kijken. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Om de waarden waarvoor de kerk staat en die wij, ieder op onze eigen manier, belangrijk vinden te kunnen voortzetten en doorgeven. Bijdrage voor plaatselijke kerk De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke kerk. Het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, bijzondere vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten. Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de parochie in stand houden.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-