0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
(RK) Parochie Sterre der Zee te Zeewolde

De parochie is opgericht in februari 1986 maar vanaf 1975 was de RK gemeenschap al actief. Van begin af aan is de parochie een belangrijke basis geweest voor de binding onder katholieke parochianen in het jonge Zeewolde. Zoals het opbouwen van het dorp pionieren was, zo was het opbouwen van een nieuwe parochie dat ook. De eerste vieringen vonden plaats in de Trekker en in 1986 is Open Haven geopend. Het pionieren en zelf je weg vinden zit sterk in onze parochie verankerd. Hoewel ook in onze parochie sprake is van verminderde kerkgang, weten we wel dat velen zich met de kerk verbonden voelen. Het is aan de parochianen van vandaag om daar een goede invulling aan te geven. In het bisdom is bekend dat we graag onze eigen boontjes doppen, trouw aan het geloof en tegelijk ook wat eigenwijs. We houden gewoonten en gebruiken in ere en zijn tegelijkertijd op zoek naar een eigentijdse invulling van het geloof. De uitdaging waar we met elkaar voor staan is om de het geloof te verrijken met het leven van alledag en andersom. De parochie is ook erg actief in de diaconie. Vanuit verschillende werkgroepen en de saamhorigheid onder parochianen is er veel aandacht voor mensen in Zeewolde die het (financieel) niet gemakkelijk hebben. Dit wordt jaarlijks zichtbaar tijdens bijvoorbeeld de Kerstpakketten actie die we samen met andere kerken organiseren. De toekomst van de parochie is afhankelijk van de inspanningen die we er zelf voor doen. We zijn er van overtuigd dat het geven van aandacht aan jongeren de basis is om hen en hun ouders te blijven binden. Muziek is een ander thema waar we veel aandacht aan geven in de vieringen, dit verbindt over alle generaties heen. Het jaarthema geeft richting aan de onderwerpen en thema's waaraan we in al onze activiteiten aandacht geven.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-