0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
(RK) Parochie Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel

Onze parochie is een 'Vrijwilligerskerk'; dat wil zeggen dat mensen niet alleen op grond van traditie en afstamming tot de kerk behoren, maar dat zij bewust kiezen om tot een geloofsgemeenschap te behoren. Binnen de parochie zijn 250 enthousiaste vrijwilligers actief. Door hun actieve betrokkenheid beleven ze wat het kerk-zijn betekent. Wij hebben de activiteiten verdeeld over de taakvelden Liturgie, Opbouw, Catechese en Diaconie. Wilt u zelf actief meedoen, dan vindt u hier wellicht de weg om u bij een van de taakvelden aan te sluiten. Wij menen dat deze website een stimulans kan zijn om mee te werken of te blijven werken aan onze levende parochiegemeenschap. Daarom een woord van oprechte dank aan allen, die dit - soms al jarenlang - met veel enthousiasme doen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-