0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Raad van Kerken in Nederland

verbond van kerken- bevorderen en initieren van datagene wat de kerken gezamenlijk kunnen doen- versterken van de contacten met anderen kerken en geloofsgemeenschappen- gezamenlijke bezinning ten aanzien van geloofs- en samenleving

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-