0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
(PKN) Protestantse Kerk te Harkstede

De Protestantse gemeente van Scharmer – Harkstede wil een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Woord. Een kerk die mensen troost, binnen de kerk en daarbuiten. De kerk moet zichtbaar en hoorbaar zijn. De kerk zou het hart van de plaatselijke gemeenschap moeten zijn. Om deze opdracht vorm te geven is een visie tot stand gekomen als basis van al het werk dat in de kerk wordt verricht. De visie bestaat uit drie punten: Wij als gemeente Scharmer – Harkstede komen geregeld bij elkaar in erediensten. Daar zoeken wij door middel van Woord en Sacrament een mogelijkheid om God en elkaar te ontmoeten. Vanuit deze ontmoeting proberen wij inhoud en structuur te geven aan ons “gemeente” zijn zodat een ieder zich geborgen voelt als uniek schepsel van God. Zo treden we naar buiten als open gemeenschap in Gods wereld.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-