0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
(PKN) Protestantse Gemeente te Vries

De Protestantse Gemeente te Vries is een levende, christelijke gemeente midden in het Drentse dorp Vries. Onze gemeente is ontstaan uit de fusie van de Nederlands Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Vries. Wij willen een gemeente zijn, die in haar veelzijdigheid en veelkleurigheid, onderdak wil bieden aan jong en oud en zo mensen helpen hun doel en bestemming te vinden. Wij willen een gemeenschap van christenen zijn, die samen God dient, waar mensen blijven omzien naar elkaar en waar iedereen met de gaven en talenten van God gekregen, God en de medemens kan dienen. In onze activiteiten binnen de gemeente proberen we rekening te houden met het verschil in betrokkenheid en geloofsbeleving van onze leden. In ons beleidsplan hebben we het als volgt verwoord: Doel en missie van de Protestantse Gemeente te Vries is het vormen van één geloofsgemeenschap voor dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving. De kern is drieledig: De relatie met God onderhouden en verbeteren. De relatie met elkaar onderhouden en verbeteren. De relatie met de wereld onderhouden en verbeteren. Deze drievoudige relatie (betrokkenheid, verbondenheid) vormt de onvervangbare kern van de Protestantse Gemeente te Vries en geen van drieën is dan ook te missen zonder de kerk wezenlijk te kort te doen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-