0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
(PKN) Protestantse Gemeente Heerenveen

Ongetwijfeld voor velen geen geheim, maar niettemin goed om nog eens op te wijzen: de belastingdienst geeft u onder voorwaarden een deel terug van het geld dat u aan de kerk geeft in vorm van de vaste vrijwillige bijdrage of als bijdrage in de collectezak (mits daarvoor collectemunten worden gebruikt). Deze teruggave maakt het u mogelijk uw bijdrage te verhogen zonder dat het u wat kost; de fiscus betaalt immers mee! De omvang van het fiscale voordeel hangt af van uw inkomen en leeftijd en het belastingtarief dat daarbij hoort. De maximale teruggave is 52%, maar zal in de meeste gevallen lager liggen. De belastingdienst hanteert overigens wel grenzen voor de giftenaftrek: vanaf 1% van het (gezamenlijke) drempelinkomen tot maximaal 10% van het drempelinkomen is aan giften aftrekbaar. De eerste 1% telt daarbij niet mee.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-