0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
(PKN) Protestantse Gemeente "De Achthoek"

De Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) - classis Ede. Ze staat wat haar identiteit betreft in het midden daarvan (midden orthodox). ‘De Achthoek’ is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel en de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’. De federatie is op 1 april 1991. Beide kerken zijn op 1 april 2007 gefuseerd tot de Protestanse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel. De gemeente telt 630 belijdende leden, 873 doopleden en 97 blijkgevers van verbondenheid (stand per 1 september 2011). In de gemeente werken twee predikanten: ds. Carla Melgers en ds. Jan Hermes. We zijn een gemeente waar verschillende stromingen te onderscheiden zijn en waar we met respect voor elkaar ons geloof willen beleven. Onze gemeente laat zich leiden door een missie die de basis vormt van een beleidsplan. Kern van die missie is dat wij willen toegroeien naar een missionaire, levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap, waar men elkaar ondersteunt in het: - vinden, - volgen en - vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen - verdiepen en - vieren.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-