0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Nederlandse Stichting Hulp aan Dieren NSHD

De NSHD probeert door middel van informatiestands zoveel mogelijk mensen te bereiken. Informatie wordt gegeven in de vorm van gesprekken, door folders en door het blad Hulp aan Dieren aan te bieden. Natuurlijk wil de NSHD ook graag dat men de stichting steunt d.m.v. een regelmatige bijdrage of door donatie. Want de NSHD helpt diverse ongesubsidieerde instellingen die zich bezighouden met de opvang en verzorging van dieren. In de korte tijd van haar bestaan - de NSHD is opgericht in 1997 - zijn dat er al een heleboel en het worden er steeds meer. Deze steun kan materieel en/of financieel zijn, afhankelijk van de behoefte die bestaat. Soms zorgt de NSHD bijvoorbeeld voor de financiering van een dierenambulance, soms voor andere vervoersmogelijkheden, soms voor grote hoeveelheden diervoeding en soms voor financiële steun.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-