0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten (NVSP)

Doelstellingen vereniging: De voornaamste doelstelling, behartiging van de belangen van de Sjögren Patiënten, vindt plaats in nauwe samenwerking met een medische advies commissie. In het verlengde van deze doelstelling ligt het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de ziekte en het doorgeven hiervan aan de leden-patiënten. Hierin is ook begrepen informatie over middelen die verlichting kunnen geven aan de vaak hinderlijke en ook belemmerende ongemakken die veel patiënten elke dag ervaren. Hiertoe wordt een kwartaalblad uitgegeven onder de naam " 'n Ogenblikje ". Een andere doelstelling is de bestrijding van het onbegrip voor de problemen van de patiënten en van de onbekendheid met de ziekte, niet alleen in de naaste omgeving van de patiënt maar ook in medische kring. Ook wordt aandacht besteed aan bevordering van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het syndroom van Sjögren. Ter gelegenheid van het eerste lustrum heeft de vereniging een landelijk symposium over Sjögren georganiseerd voor artsen. Ter gelegenheid van het tweede lustrum is in 1995 het vijfde Internationale Sjögren symposium in Nederland gehouden. Hieraan namen artsen uit 27 landen deel. Het inhoudelijke verslag is gepubliceerd in een speciaal nummer van Clinical Rheumatology (uitg. juli 1995).

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-