0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (Waddenvereniging)

De Waddenvereniging stelt zich ten doel het waddengebied te beschermen en te behouden  voor de huidige  generaties en generaties  na ons.Zij doet dit via politieke lobby, beleidsbeinvloeding, juridische acties, voorlichting en educatie. <

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-