0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Dronten-Zuid

Wij geloven in God, de schepper van deze wereld. De mensen werden ontrouw aan God en daardoor gingen zonde en dood in de wereld heersen. Maar door het lijden en het offer van Jezus Christus, Gods zoon, aan het kruis, werd de wereld weer met God verzoend! Ieder die dat gaat geloven wordt zelf ook met God verzoend. Deze goede tijding over Gods liefde voor de wereld en het herstel van de relatie met God werd door God via de profeten aan het volk Israël bekend gemaakt en later door Jezus Christus aan zijn volgelingen. Veel daarvan is opgeschreven en kunnen wij nog nalezen in de Bijbel. In de Bijbel hebben wij een uitstekend middel om God te leren kennen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-