0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Evangelische Gemeente Jozua (Dordrecht)

Jozua is een evangelisch/charismatische gemeente die zich richt op Dordrecht en omgeving. We willen mensen als individu, echtpaar of gezin aansporen tot een leven in een relatie van liefde met God en met elkaar. Wij willen stimulerend werken op onze omgeving en anderen aansporen te komen tot een bewuste keuze om de vrede van God en de vrede mèt God in hun eigen leven te ervaren. Visie en missie van de Evangelische Gemeente Jozua. In Spreuken 11:14 (NBV) lezen we dat het volk ten onder gaat door gebrek aan visie. Een woord dat ook zeker van toepassing is op de gemeente. Een gemeente zonder visie is als een reis zonder bestemming. Dan heb je geen doel en doe je zomaar wat. God wil dat we een duidelijke visie hebben. Dat we met elkaar weten waar Hij ons toe heeft geroepen en waar we naar toe onderweg zijn. Al bij de oprichting van de gemeente in 1989 is een duidelijke focus geopenbaard op de stad Dordrecht. In de ontwikkeling van de visie voor de komende jaren is hierop voortgebouwd en heeft vooral een verdere toespitsing plaatsgevonden.  Het woord visie komt van het Latijnse visio. En dan gaat het om je ‘wijze van zien of manier van waarnemen’. Dus je visie zegt iets over hoe je naar de wereld, de gemeente en mensen kijkt en vanuit welke positie je waarneemt. Vandaar dat onze visie is: Dordrecht, stad voor Koning Jezus!  Onze missie is helder: Binnen vijf jaar alle inwoners van Dordrecht bekend maken met het Evangelie van Jezus Christus.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-