0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
College van Kerkrentmeesters te Rijsenhout

Aan de Werf in Rijsenhout staat de Ontmoetingskerk waar mensen samenkomen rondom de Bijbel. Het Boek dat al zovele eeuwen mensen inspireert, het leven verdiept en vertelt van Gods stille omgang met mensen. Steeds weer leggen we in kerkelijk verband onze menselijke ervaringen naast de Bijbelse verhalen en de rijke tradities van de kerk. Samen zoeken we om gestalte te geven aan een open huis, waar iedereen welkom is. We doen dit in de vorm van de wekelijkse kerkdiensten, jeugd- en jongerenactiviteiten, gespreksgroepen en cursussen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-