0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Bijbelvereniging voorheen De Nederlandse Gideons

Laat de belastingdienst ‘meebetalen’. De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI-organisaties, dus ook uw donaties en contributies aan de Bijbelvereniging, kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting, voor zover ze meer dan 1% en niet meer dan 10% van het verzamelinkomen zijn voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten (met een minimum van € 60,–). voorbeeld Stel, uw verzamelinkomen is € 40.000,–. Per jaar geeft u aan giften € 1000,–. De drempel om giften van uw inkomstenbelasting af te kunnen trekken is 1% van uw verzamelinkomen, in dit voorbeeld dus € 400,–. U kunt dus uiteindelijk € 1000,– – € 400,–= € 600,– aftrekken. U ontvangt hierdoor een belastingvoordeel. Hoe groot dat voordeel precies is, hangt af van uw specifieke situatie. Uw belastingconsulent kan dat voor u uitrekenen. U kunt dat voordeel natuurlijk zelf behouden. Maar u kunt het belastingvoordeel dat u ontvangt, ook schenken aan de Bijbelvereniging. Uw gift wordt dan hoger, maar een deel daarvan wordt dus door de belastingdienst gefinancierd via het belastingvoordeel dat u ontvangt als u de giften aftrekt bij het invullen van de inkomstenbelasting. Periodieke schenkingen (lijfrente) Er is zelfs een mogelijkheid om het gehele bedrag van uw gift af te kunnen trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen). Daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. U kunt het gehele bedrag alleen aftrekken, als u zich verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Bijbelvereniging over te maken en dit via een notaris regelt. U kunt hiervoor naar uw eigen notaris toegaan. voorbeeld Stel, uw verzamelinkomen is € 40.000,–. Elk jaar ontvangt de Bijbelvereniging van u € 150,–. Daarnaast geeft u in totaal € 850,– aan drie andere organisaties. U besluit het volmachtformulier in te vullen, waardoor u uw gift aan de Bijbelvereniging volledig kunt aftrekken. Ook van die andere organisaties waaraan u giften geeft, vult u volmachtformulieren in. Alle belastingdrempels vallen nu weg. U kunt in totaal € 1000,– aftrekken van de belasting. Dat is € 400,– meer dan als u geen periodieke schenking doet.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-