0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
(ADS) Doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk

Door het samenvoegen van de doopsgezinde gemeenten in Zeerijp en Zijldijk in 1988 is de Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk ontstaan. Beide gemeenten hadden hun eigen vermaning. In 1997 vierde de gemeente een jubileum. De vermaning in Zijldijk was toen 225 jaar oud en de kerk in Zeerijp 150 jaar. Wij zijn een kleine gemeente, waardoor de onderlinge band sterk is. Er is aandacht en zorg voor elkaar en voor de nood in de wereld. Ons lidmaatschap is bewust gekozen op basis van een persoonlijk geschreven geloofsbelijdenis, al dan niet gevolgd door de doop. Dit laatste geldt voor die leden, die van een ander kerkgenootschap zijn overgekomen en daar reeds zijn gedoopt. Bij de doopsgezinden gaat het om: persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping aandacht voor elkaar en verbondenheid met elkaar inzet voor vrede dichtbij en verder weg In God geloven is voor ons vooral een manier van leven.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-