Na het invullen en verzenden van het onderstaande formulier ontvangt u een volmacht en concept schenkingsovereenkomst per e-mail.

1. De schenking

Bedrag per jaar: ,-   (min. € 150,- per jaar )
Periode in jaren:
Ingaande in:

2. Uw gegevens


 • Neem uw gegevens over van uw paspoort of identiteitskaart.
 • Geboortenaam uitsluitend invullen als u de achternaam van uw partner heeft aangenomen. Is uw achternaam tevens uw geboortenaam, vul deze dan uitsluitend in bij achternaam.
 • Identiteitsdocument nummer staat rechts bovenaan vermeld op uw paspoort of identiteitsbewijs.
 • Plaats uitgifte identiteitsbewijs staat rechts onderaan vermeld achter “burgemeester van (PLAATS)”.
 • Burgerlijke staat, indien u gehuwd of als partners geregistreerd bent (geen notarieel samenlevingscontract) dan schrijft de wet voor dat de (huwelijks)partner toestemming geeft voor de schenking. Dit is ongeacht of er huwelijks- partnerschapvoorwaarden zijn opgesteld (art.1.88 BW).

A. Uw gegevens

Geslacht:
Voorletters:
Voornamen:
Tussenvoegsels:
Achternaam:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Burgerservicenummer (BSN):
Burgerlijke staat:


Over uw partner


 • Neem uw gegevens over van uw paspoort of identiteitskaart.
 • Geboortenaam uitsluitend invullen als u de achternaam van uw partner heeft aangenomen. Is uw achternaam gelijk aan uw geboortenaam dan vult u uw achternaam in bij achternaam.
 • identiteitsdocument nummer staat rechts bovenaan vermeld op uw paspoort of identiteitsbewijs.
 • Plaats uitgifte identiteitsbewijs staat rechts onderaan vermeld achter “burgemeester van (PLAATS)”.
 • Akte op één naam of beider namen. Door de akte op beider namen te zetten kwalificeren de beide (huwelijks)partners als schenkers. U kunt vervolgens kiezen of de akte eindigt bij het overlijden van de eerste van de twee (huwelijks)partners of dat de overblijvende partner de volledige verplichting op zich neemt als de ander komt te overlijden.

Let op! Geregistreerd partnerschap is niet hetzelfde als een (notarieel) samenlevingscontract! Ingeval er sprake is van een samenlevingscontract dient u te kiezen voor de optie: Ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

A. Over uw partner

Geslacht:
Voorletters:
Voornamen:
Tussenvoegsels:
Achternaam:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

3. Uw adresgegevens

A. Uw adresgegevens


  De adresgegevens worden opgezocht..


Straat:
Postcode:
Huisnummer en toevoegingen: Handmatig invoeren
Plaats:
Land:

Telefoonnummer:
Telefoonnummer mobiel:
E-mail adres:

E-mail adres partner:
Telefoonnummer mobiel partner:

4. Gegevens voor de betaling en ondertekening

IBAN (rekeningnummer):
Betalingswijze:
Ik wens als volgt te betalen:
LET OP: digitaal ondertekenen is alleen mogelijk als:
 • uw e-mailadres en dat van uw partner verschillend zijn
 • de gevraagde mobiele telefoonnummers zijn ingevuld

5. Opmerkingen plaatsen en verzenden

Opmerkingen: